Archive for the ‘automatizacija’ Category

Pogonski sistemi

Jedan od prvih aktuelnih pogonskih sistema u robotici je hidraulični pogon. Prednosti hidrauličnog pogona su znatne. Pre svega, moguće je ostvariti visoke pritiske u cilindrima, pa time i veoma velike sile u zglobovima robota.

Nastavite sa čitanjem

Advertisements

Hijerarhija upravljanja fleksibilnim proizvodnim sistemima

Računarsko upravljanje procesom fleksibilne proizvodnje deo je šireg sistema računarske podrške u proizvodnji i poslovanju uopšte. Informaciono-upravljački sistem obezbeđuje rukovodiocu ažurne informacije o svim elementima proizvod­nje i poslovanja kao što su: trenutno stanje zaliha, stanja proizvodnje, ispravnost opreme, kalendar isporuke naručiocima, potreba za repromaterijalom i rezervnim delovima, finansijski podaci i sl.

Nastavite sa čitanjem

CAD/CAM sistemi

Projektovanje uz pomoć računara bitan je činilac fleksibilne proizvodnje i automatizacije. Ako se CAD sistemi uklope sa fleksibilnom proizvodnjom, u kojoj se računari koriste za planiranje i vođenje procesa, dolazimo do pojma CAD/CAM sistema čija je osnovna karakteristika veliko smanjenje vremena koje protekne od nastanka ideje za novi proizvod do njene realizacije.

Nastavite sa čitanjem

Hardverski elementi fleksibilne automatizacije

Razmotrićemo nekoliko osnovnih elemenata koji sačinjavaju FMS.

Numerički upravljane alatne mašine

Numerički (računarski) upravljana alatna mašina (engl. Computer numerically controlled machine – CNC machine) donekle je slična robotu. Ona poseduje pogonske sisteme koji pomeraju alat duž određenih osa ostvarujući tako zadato kre­tanje alata u odnosu na radni predmet. Na ovaj način mogu se obavljati različiti obradni postupci (bušenje, struganje, rezanje, glodanje, brušenje, poliranje, itd.). U skladu sa željenom obra­dom koristi se odgovarajući alat (burgije, strugarski noževi, glodala, itd.).

Nastavite sa čitanjem

Fleksibilna proizvodna ćelija

Fleksibilna proizvodna ćelija (engleski termin je „flexible manufacturing cell“ – FMC, i ovu skraćenicu ćemo koristiti dalje u tekstu) sastoji se od robota i nekoliko alatnih mašina oko njega. Ćelija raspolaže svojim lokalnim spremištem alata za obradne mašine, a može imati i lokalno privremeno skladište neobrađenih i obrađenih delova. Takođe, proizvodna ćelija sadrži i sistem za kon­trolu proizvoda, odnosno izvršenih radnih operacija. Na slici  je prikazana je shema jedne FMC.

Nastavite sa čitanjem

Fleksibilna automatizacija

Danas još uvek dominira velikoserijska proizvodnja koja se smatra uslovom ekonomičnosti. Takve automatizovane proizvodne linije, namenjene proizvodnji samo određenog proizvoda, nazivaju se fiksnom automatizacijom.

U domenu veličine proizvodnih serija u skoroj budućnosti veliki deo industrije moraće se preorijentisati na proizvodnju malih serija i česte izmene predmeta proizvodnje. Tako dolazimo do proizvodnih sistema koji se brzo prilagođavaju promenama u proizvodnom programu i čak imaju mogućnost istovremene proizvodnje različitih proizvoda. Za takve sisteme koristi se naziv fleksibilni proizvodni sistemi ili fleksibilna proizvodnja. Iz istih razloga takav način automatizacije nazivamo fleksibilnom automatizacijom.

Nastavite sa čitanjem